Ptaki Kujaw

Atlas

 

Projekt „Atlas ptaków lęgowych Kujaw”, planowany na lata 2019-2023, jest inicjatywą regionalną realizowaną w Kujawskim Regionie Ornitologicznym, podjętą ze względu na planowane wydanie monografii regionalnej.

Cele programu są następujące:

(1)   Zebranie danych o rozmieszczeniu wszystkich gatunków ptaków lęgowych na Kujawach w rozdzielczości 10x10 km;

(2)   Poznanie rozpowszechnienia wszystkich gatunków lęgowych w polach 10x10 km;

(3)   Rejestracja stanowisk gatunków rzadkich i nielicznych;

(4)   Zebranie informacji o zmianach rozmieszczenia poszczególnych gatunków w czasie (pomiędzy dwoma edycjami Atlasu – obecną i „Atlas                         rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004”);

(5)   Opublikowanie danych atlasowych w regionie do roku 2025.

Materiały do pobrania:

Instrukcja prac terenowych (doc)

Formularz terenowy (doc)

Formularz zbiorczy (xls)

Rozmieszczenie kwadratów, plik Google Earth (kml)

Kryteria lęgowości (pdf)

 

Jeśli chcesz wziąć udział w liczeniach to zapraszamy do wyboru powierzchni 10 km x 10 km na poniższej mapie. W celu wybrania powierzchni należy kliknąć w jej obszar, co spowoduje wyświetlenie ramki z informacją o powierzchni. Swój wybór powierzchni należy zgłosić wysyłając wiadomość e-mail do właściwego koordynatora (patrz: dane kontaktowe), który po zweryfikowaniu zgłoszenia prześle informację zwrotną.

Oznaczenia kwadratów

Zielony – kontrola wykonana 

Niebieski – powierzchnie zarezerwowane

 

W monografii regionalnej wykorzystane będą również dane zbierane w ramach programu MPPL. Z tego względu zachęcamy do aktywnego udziału w tym projekcie. 

(https://otop.org.pl/naszeprojekty/liczymy/monitoring-ptakow-polski/mppl/zostan-obserwatorem/)

 

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania za nieocenioną pomoc udzieloną nam na etapie koncepcji a także poźniej przy realizacji projektu Atlasu. 

Pomogli nam:

Arkadiusz Sikora - przygotowanie instrukcji i omówienie koncepcji

Tomasz Chodkiewicz - przygotowanie plików z granicami regionu, podział regionu na kwadraty

Przemysław Obłoza - przygotowanie map 10x10km

Przemek Wylegała - omówienie koncepcji.