Ptaki Kujaw

Bibliografia regionalna

 

W tej zakładce staramy się zgromadzić popularno-naukowe publikacje faunistyczne o tematyce ornitologicznej, dla których materiał badawczy został w całości lub chociaż w części pozyskany z terenu Kujawskiego Regionu Ornitologicznego, a także szerzej z województwa kujawsko-pomorskiego. Zdajemy sobie sprawę, że lista jest niepełna, będzie jednak sukcesywnie uzupełniana. Liczymy przy tym na czytelników i autorów publikacji na przesyłanie nam brakujących pozycji. Brak przypisanego pliku *.pdf oznacza, że w momencie edycji tekstu nie posiadalismy takiego pliku.

Celem tego zestawienia jest propagowanie wiedzy ornitologicznej, a także motywowanie ptasiarzy, w tym amatorów, do aktywnego uczestnictwa w projektach o ptasiej tematyce.   

Życzymy miłej lektury.

Bobrek R., Hasny J., Kajzer-Bonk, Wayda M., Springer S., Żmuda A. 2016. Międzysezonowa powtarzalność dynamiki jesiennej migracji wróblowych Passeriformes nad Jeziorem Rakutowskim. Ornis Polonica 57: 39-57 (pdf)

Brauze T. 2004. Species diversity of breeding waterbirds of oxbow lakes on the flood terrase of the Vistula river between Ciechocinek and Solec Kujawski. Zoologica Poloniae 49/1-4: 211-218 (pdf

Brauze T. 2005. Awifauna lęgowa dojrzałego łęgu wierzbowo-topolowego w rezerwacie "Kępa Bazarowa" w Toruniu. Przegląd Zoologiczny XLIX, 3-4: 95-105 (pdf

Brauze T. 2007. Liczebność i preferencje środowiskowe jarzębatki Sylvia nisoria na terasie zalewowej dolnej Wisły. Notatki Ornitologiczne 48: 1-10 (pdf)

Brauze T. 2012. Tee-stand age preferences of breeding Lesser Whitethroats Sylvia curruca in a forest in Central Poland. Bird Study 59:3, 376-379 (pdf)

Chodkiewicz T., Ławicki Ł., Wylegała P., Beuch S., Aftyka S., Czechowski P., Czyż S., Dębowski P., Dylik A., Grygoruk G., Jankowski K., Kajzer Z., Matyjasiak Ł., Smyk B., Wężyk M., Sikora A. 2020. Kartoteka Rzadkich Ptaków w Polsce w roku 2018 - gatunki nielęgowe. Ornis Polonica 61: 153-193 

Dylik A. 2016. Bocian biały Ciconia ciconia w powiecie bydgoskim w latach 2013-2014. Stan aktualny i zmiany. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (4): 288-296 (pdf)

Dylik A. 2017. Gniazdowanie bociana białego Ciconia ciconia w powiecie nakielskim w latach 2014-2016. Ptaki Wielkopolski 5: 28-38

Dylik A. 2018. Gniazdowanie, zmiany liczebności i produktywnosci populacji bociana białego Ciconia ciconia w powiecie żnińskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (4): 279-288

Dylik A. 2019. Zimowanie wybranych gatunków ptaków w okolicy Bydgoszczy w latach 2011-2017. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75(3): 174-185 (pdf)

Dylik A. 2020. Zimowanie paszkota Turdus viscivorus na zurbanizowanym obszarze Bydgoszczy w okresie zimowym 2017/2018. Ornis Polonica 61: 146-152

Dylik A., Blank T., Blank M., Chmieliński W.L. 2016. Występowanie łabędzia czarnodziobego Cygnus columbianus bewickii i łabędzia krzykliwego C.cygnus w okolicach Bydgoszczy w grudniu 2015 roku. Biuletyn Informacyjny PGBŁ 6: 12-18 (pdf)

Indykiewicz P. (red). 1998. Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w województwie bydgoskim w latach 1994-1995. Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich, Bydgoszcz: 73-82 

Indykiewicz P. 2006. Kujawsko-pomorska populacja bociana białego Ciconia ciconia (L.). PM LOGO, Bydgoszcz: 54-67 

Indykiewicz P. 2006. Bocian biały w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2004. W: Guziak R., Jakubiec Z. (red.). Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. PTPP "pro Natura", Wrocław: 377-394

Kucharski R. 1998. Zimowanie łabędzi niemych w Bydgoszczy w roku 1998. Biuletyn Informacyjny PGBŁ 2: 7-8 (pdf)

Kucharski R., Skalski H. Inwentaryzacja łabędzi niemych Cygnus olor w Bydgoszczy zimą 1998/99. Biuletyn Informacyjny PGBŁ 3: 31 (pdf)

Kurkowski Ł., Brauze T. 2006. Orzechówka Nucifraga caryocatactes gatunkiem lęgowym w Górznieńko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. Przegląd Przyrodniczy XVII, 1-2: 133

Kurkowski Ł., Brauze T. 2006. Pierwsze stwierdzenie pliszki cytrynowej Motacilla citreola i prawdopodobny lęg samca tego gatunku z samicą pliszki żółtej Motacilla flava na Pojezierzu Chełmińko-Dobrzyńskim. Przegląd Przyrodniczy XVII, 1-2: 136-137

Kurowski R. 2021. Liczebność i rozmieszczenie włochatki Aegolius funereus na powierzchniach próbnych w Puszczy Bydgoskiej w roku 2020. Ornis Polonica 62: 74-82

Ławicki Ł., Wylegała P. 2011. Spadek liczebności kulika wielkiego Numenius arquata w zachodniej Polsce w latach 1980-2010. Ornis Polonica 52: 40-52 (pdf)

Ławicki Ł., Wylegała P., Wuczyński A., Smyk B., Lenkiewicz W., Polakowski M., Kruszyk R., Rubacha S., Janiszewski T. 2012. Rozmieszczenie, charakterystyka i status ochronny gęsi w Polsce. Ornis Polonica 53: 23-38 (pdf)

Meissner W., Betleja J. 2007. Skład gatunkowy, liczebność i struktura wiekowa mew Laridae zimujących na składowiskach odpadów komunalnych w Polsce. Notatki Ornitologiczne 48: 11-27 (pdf)

Meissner W., Rowiński P., Kleinschmidt L., Antczak J., Wilniewczyc P., Betleja J., Maniarski R., Afranowicz-Cieślak R. 2012. Zimowanie ptaków wodnych na terenach zurbanizowanych w Polsce w latach 2007-2009. Ornis Polonica 53: 249-273 (pdf)

Mirski P., Polakowski M., Budka M., Królak T., Latkowski M., Michalczuk J., Nagórski P., Rusiecki S. 2011. Zimowanie podgatunków kawki Corvus monedula w wybranych miastach polski. Ornis Polonica 52: 97-106 (pdf)

Neubauer G., Faber M., Zagalska-Neubauer M. 2005. Wystepowanie mewy srebrzystej Larus argentatus, mewy białogłowej L. cachinans i mewy romańskiej L. michahellis w środkowej Polsce w cyklu rocznym. Notatki Ornitologiczne 46: 61-76

Neubauer G., Kajzer K., Maniakowski M. 2001. Pochodzenie obraczkowanych mew srebrzystych Larus argentatus i białogłowych L. cachinans na wysypiskach śmieci Torunia i Warszawy. Notatki Ornitologiczne 42: 103-115 

Sikora A., Ławicki Ł., Wylegała P., Lenkiewicz W. 2015. Liczebność i rozmieszczenie żurawi Grus grus na jesiennych noclegowiskach w Polsce w latach 2009-2013. Ornis Polonica 56: 1-25 (pdf)

Sikora A., Beuch S., Ławicki Ł., Wylegała P., Neubauer G., Betleja J., Bzoma S., Cenian Z., Czechowski P., Czyż S., Dębowski P., Dylik A., Górski A., Grygoruk G., Jankowski K., Kajzer Z., Krupiński D., Matyjasiak Ł., Smyk B., Sielicki S., Stasiak K., Wardecki Ł., Wężyk M., Wieloch M., Woźniak B., Zielińska M., Zieliński P., Chodkiewicz T. 2020. Kartoteka Rzadkich Ptaków w Polsce w roku 2018 - gatunki lęgowe. Ornis Polonica 61: 259-283

Wylegała P., Batycki A., Rudzionek B., Drab K., Blank M., Blank T., Barteczka J., Bagiński W., Konopka A. 2010. Awifauna Doliny Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - stan aktualny oraz zmiany liczebności. Ornis Polonica 51: 43-55 (pdf

Zieliński J. 2001. Awifauna lęgowa małych parków i cmentarzy w Bydgoszczy. W: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red.) Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. Wyd. Nice, Bydgoszcz: 201-205

Zieliński J. 2004. Awifauna lęgowa trzech terenów zielonych w Bydgoszczy. Przegląd Przyrodniczy XV, 3-4: 63-73

Zieliński J., Brauze T. 2009. Rozmieszczenie, liczebność oraz zagrożenia ptaków lęgowych koryta dolnej Wisły pomiędzy Włocławkiem a Świeciem. Notatki Ornitologiczne 50: 165-178 (pdf)

Zieliński M., Studziński S. 1996. Awifauna Błot Rakutowskich pod Włocławkiem. Notatki Ornitologiczne 37: 259-300